Generalni menadžer ORF-a, Dr. Alexander Wrabetz je izabran za menadžera Javne Emiterske Federacije četvrti put 5-og decembra 2014-te na generalnom sastanku EBU-a u Ženevi.

EBU bira 11 osoba za ovaj menadžment komiteta na 2 godine. Predlozi članova ovog komiteta je vodjenje na njihov način. Dr.

Alexander Warbetz je rekao da je veoma srećan da preuzme kancelariju najvećeg šou-a u Evropi i dodao da će mu cilj biti da izgradi “mostove indulgencije” medju ljudima.

EBU ima 73 aktivnih članova iz 56 različitih zemalja. Dostigli su 383 ljudi preko televizije. I ovo čini EBU najvećom javnom, svetskom emiterskom kompanijom. EBU takodje ostvaruje saradnju sa javnim emiterima i obezbedjuje im tehničku podršku.