Hungary has done it’s third and last quarter final tonight and they have decided the songs which will compete at semi finals. Here is┬áthe list of the acts which have been performed tonight and the qualifiers:

 1. M├│nika Veres – Nika ÔÇô Eml├ękk├ęp┬á(34 puan)
 2. B the First –┬áYou Told Me That You Loved Me┬á(36 puan)
 3. ├Źv –┬áLove Kills Me┬á(33 puan)
 4. B├ílint G├íjer –┬áSpeed Bump┬á(33 puan)
 5. Parno Graszt –┬áM├ír nem sz├ęd├╝l├Âk┬á(38 puan)
 6. Viki Singh –┬áKaton├ík┬á(34 puan)
 7. Juli Hor├ínyi –┬áCome Along┬á(31 puan)
 8. Petruska –┬áTrouble In My Mind┬á(42 puan)
 9. Oliv├ęr Berkes & Andi T├│th –┬áSeven Seas┬á(34 puan)
 10. Szilvia Ag├írdi –┬áIt Is Love┬á(40 puan)

After the last six songs has been chosen, here is the list of the artist which will compete to be the representative of Hungary at the semi finals of this year’s A Dal:

 1. Freddie
 2. Benji
 3. Mushu
 4. Egy Másik Zenekar
 5. Reni Tolvai
 6. ByTheWay
 7. Kállay Saunders Band
 8. Gerg┼Ĺ Ol├íh
 9. Andr├ę V├ís├íry
 10. Laci Gáspár
 11. Karmapolis & B├Âbe Sz├ęcsi
 12. Passed
 13. Petruska
 14. Parno Graszt
 15. B the First
 16. M├│nika Veres – Nika
 17. Szilvia Agárdi
 18. Oliv├ęr Berkes & Andi T├│th