Çek Cumhuriyeti’ni bu yıl Lake Malawi grubu Friend of a Friend şarkısı ile temsil ediyor. İşte Friend of a Friend’in Türkçe sözleri.

 

Friend of a Friend(Arkadaşımın Arkadaşı)

 

Can you hear it?

Dudun mu bunu?

There’s someone behind the wall making the same sounds

Duvarın arkasında aynı sesi çıkaranlar var

Can you hear it?

Duydun mu bunu?

It sounds like you and me when we’re making love

Bizim sevişirkenki seslerimiz gibi

Who is it?

Kim o?

You said you wish they weren’t taking such a long time

Çok zaman almamasını dilediğini söyledin

She was my neighbour when we were thirteen

Biz  13 yaşındayken o benim komşumdu

She moved back in

Geri taşındı

There’s not much between us now

Şimdi aramızda fazla bir şey yok

Do you know what I mean?

Neyi kastettiğimi biliyor musun?

She’s only a friend of a friend of a friend of a friend

O sadece arkadaşımın arkadaşının arkadaşının arkadaşı

She’s never home ‘cause she plays in a band

O grupta çaldığından hiç evde değil

I don’t know if you’d understand

Anladın mı bilmiyorum?

She’s only a friend of a friend of a friend

O sadece arkadaşımın arkadaşının arkadaşının arkadaşı

I had a dream that she walked through the door

Onun odada yürüdüğünü hayal ederdim

I can’t recall her name anymore

Onun adını yeniden anamam

Please believe me, I’m your man

İnan bana, ben senin adamınım

She’s only a friend of a friend of a friend

O sadece arkadaşımın arkadaşının arkadaşının arkadaşı

(I’m only a friend)

(Sadece arkadaşıyım)

Can you feel it?

Hissetin mi bunu?

There’s someone sliding up and down the ceiling

Tavanın altına üstüne kayan biri var

Breathing, he is synchronizing with her beating heart

Nefes onun atan kalbine eşlik ediyor

(With her beating heart)

(Çarpan kalbiyle)

She was my neighbour when we were thirteen

Biz  13 yaşındayken o benim komşumdu

She moved back in

Geri taşındı

There’s not much between us now

Şimdi aramızda fazla bir şey yok

Do you know what I mean?

Neyi kastettiğimi biliyor musun?

She’s only a friend of a friend of a friend of a friend

O sadece arkadaşımın arkadaşının arkadaşının arkadaşı

She’s never home ’cause she plays in a band

O grupta çaldığından hiç evde değil

I don’t know if you’d understand

Anladın mı bilmiyorum

She’s only a friend of a friend of a friend

O sadece arkadaşımın arkadaşının arkadaşının arkadaşı

I had a dream that she walked through the door

Onun odada yürüdüğünü hayal ederdim

I can’t recall her name anymore

Onun adını yeniden anamam

Please believe me, I’m your man

İnan bana, ben senin adamınım

She’s only a friend of a friend of a friend

O sadece arkadaşımın arkadaşının arkadaşının arkadaşı

(I’m only a friend)

(Sadece arkadaşıyım)

(I’m only a friend)

(Sadece arkadaşıyım)

She’s only a friend of a friend of a friend of a friend

O sadece arkadaşımın arkadaşının arkadaşının arkadaşı

She’s never home ’cause she plays in a band

O grupta çaldığından hiç evde değil

I don’t know if you’d understand

Anladın mı bilmiyorum

She’s only a friend of a friend of a friend

O sadece arkadaşımın arkadaşının arkadaşının arkadaşı

I had a dream that she walked through the door

Onun odada yürüdüğünü hayal ederdim

I can’t recall her name anymore

Onun adını yeniden anamam

Please believe me, I’m your man

İnan bana, ben senin adamınım

She’s only a friend of a friend of a friend

O sadece arkadaşımın arkadaşının arkadaşının arkadaşı