ORF Genel Müdürü Dr. Alexander Wrabetz 5 Aralık 2014’te Cenevre’de yapılan EBU’nun genel toplantısında 4. kez EBU’nun Kamu Yayıncı Kuruluşlar Fedarasyonu Yönetim Kurulu’na seçildi.

EBU bu yönetim kurulu için 11 kişiyi 2 yıllığına atamaktadır. Bu kurulda olanların önerileri EBU’ya yol gösterici bir kılavuz niteliğinde olmaktadır.

Avrupa’nın en büyük şovu olan Eurovision’da bu yıl da görev alacağından çok mutlu olduğunu bildiren Dr. Alexander Wrabetz bu yılın sloganında olduğu gibi insanlar arasında hoşgörü köprüleri kurmayı hedeflediğini belirtti.

EBU’nun 56 ülkeden 73 tane aktif üyesi var. 383 milyon kişiye televizyon yoluyla ulaşmaktalar. Bu EBU’yu dünyanın en büyük ulusal kamu yayıncı hizmeti kuruluşu durumuna getirmektedir. Aynı zamanda EBU kamu yayıncı kuruluşlarıyla çeşitli konularda iş birliği yapmakta ve onlara teknik destek sağlamaktadır.